Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Thông báo

[Trở về]
Tiêu đề CÔNG ĐIỆN SỐ 1372/CĐ-TTG NGÀY 08/10/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TẬP TRUNG ĐỐI PHÓ VỚI MƯA LŨ LỚN TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
Tệp tin gốc 1372  
STTTiêu đề
1 TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Bão số 8 năm 2020)
2 Thông báo số 378/TB-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn về Kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tại huyện Phước Sơn năm 2020
3 Thông báo số 377/TB-UBND ngày 14/10/2020 Kế hoạch xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn
4 Công văn số 1071/UBND-NC ngày 16/10/2020 của UBND huyện Phước Sơn v/v đăng tải Danh mục tài liệu ôn tập xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
5 Công văn số 1041/UBND-VX ngày 09/10/2020 v/v đăng ký sử dụng chứng thư số năm 2020
6 Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/9/2020 của UBND xã Phước Năng v/v xét tuyển người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2020 kèm phụ lục.
7 Công văn số 1026/UBND-VX ngày 05/10/2020 của UBND huyện về việc Tăng cường bảo mật tài khoản các ứng dụng dùng chung của tỉnh trên địa bàn huyện Phước Sơn.
8 Công văn số 935/UBND-VX ngày 09/9/2020 v/v triển khai sử dụng chính thức hệ thống phần mềm Qoffice nâng cấp, thư điện tử công vụ trên địa bàn huyện Phước Sơn.
9 Công văn số 810/UBND-VX ngày 13/8/2020 của UBND huyện Phước Sơn v/v triển khai sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc phiên bản nâng cấp, Thư điện tử công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Phước Sơn.
10 Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 23/9/2020 của UBND huyện Phước Sơn về xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020
11 Thông báo số 366/TB-UBND của UBND huyện Phước Sơn về xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020
12 Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Phước Sơn về Phê duyệt kết quả xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn năm 2020
13 Thông báo số 325/TB-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Phước Sơn về kết quả trúng tuyển xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn năm 2020
14 Thông báo số 322/TB-HĐKTSH ngày 19/8/2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch huyện Phước Sơn về Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
15 Quyết định số 174/QĐ-HĐKTSH ngày 19/8/2020 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn v/v ban hành nội quy kiểm tra sát hạch xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn năm 2020
[Trở về]