Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Thông báo

[Trở về]
Tiêu đề Thông báo 213/TB-UBND ngày 21/7/2020 v/v xét tuyển CC cấp xã thành CC cấp huyện 2020
Tệp tin gốc tb_213_ubnd_xet_chuy...  
[Trở về]