Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Thông báo

[Trở về]
Tiêu đề Danh mục tài liệu ôn thi công chức năm 2020
Tệp tin gốc Danh_muc_tai_lieu_on...  
STTTiêu đề
1 Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Phước Sơn về Phê duyệt kết quả xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn năm 2020
2 Thông báo số 325/TB-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Phước Sơn về kết quả trúng tuyển xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn năm 2020
3 Thông báo số 322/TB-HĐKTSH ngày 19/8/2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch huyện Phước Sơn về Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
4 Quyết định số 174/QĐ-HĐKTSH ngày 19/8/2020 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn v/v ban hành nội quy kiểm tra sát hạch xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn năm 2020
5 Quyết định số 173/QĐ-BQL ngày 19/8/2020 của BQL Dự án ĐTXD và PTQĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn năm 2020
6 Thông báo số 319/TB-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện Phước Sơn về triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển của huyện Phước Sơn năm 2020
7 Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 v/v Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đối với sinh viên cử tuyển năm 2020 của UBND huyện Phước Sơn.
8 Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9 Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBDN huyện Phước Sơn Phê duyệt Kế hoạch xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn năm 2020
10 Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tiếp nhận viên chức trường hợp đặc biệt tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn năm 2020
11 Thông báo số 58/TB-BQL ngày 11/8/2020 của BQL các DA ĐTXD & PTQĐ huyện Phước Sơn v/v xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị năm 2020
12 Danh mục tài liệu ôn tập xét chuyển CC cấp xã thành CC cấp huyện 2020
13 Thông báo 213/TB-UBND ngày 21/7/2020 v/v xét tuyển CC cấp xã thành CC cấp huyện 2020
14 Danh sách CBCCVC không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi Nâng ngạch CC, thăng hạng VC năm 2020
15 Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
[Trở về]