Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Thông báo

[Trở về]
Tiêu đề Bản tin cải cách thủ tục hành chính số 23
Tệp tin gốc Tin_cchc_so_23  
STTTiêu đề
1 Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện Phước Sơn về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên đọa bàn huyện
2 Danh mục tài liệu ôn tập xét tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức cấp huyện
3 Danh mục tài liệu ôn tập xét tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện
4 Kế hoạch tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện của UBND huyện Phước Sơn
5 Kế hoạch tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức cấp huyện của UBND huyện Phước Sơn
6 Thông báo tuyển dụng công chức VPTK
7 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
8 Thông bao tuyển dụng công chức Văn phòng thống kê cấp xã
9 Thông báo số 2391/TB-HDDTTCC ngày 20/11/2020 của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 về việc tổ chức Thi tuyển công chức năm 2020
10 DANH SÁCH 1.587 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020
11 Quyết định số 3180/QDD-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
12 Thông báo số 395/TB-UBND ngày 23/11/2020 của UBND huyện Phước Sơn về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
13 Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn tính đến ngày 16/11/2020
14 Thư công vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước huyện Phước Sơn năm 2020
15 Thông báo 130/TB-BQL ngày 09/11/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn về xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị BQL năm 2020
[Trở về]

QUẢNG CÁO