Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Thông báo

Từ khóa
STTTiêu đề
1 Thông báo số 2391/TB-HDDTTCC ngày 20/11/2020 của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 về việc tổ chức Thi tuyển công chức năm 2020
2 DANH SÁCH 1.587 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020
3 Quyết định số 3180/QDD-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
4 Thông báo số 395/TB-UBND ngày 23/11/2020 của UBND huyện Phước Sơn về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
5 Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Phước Sơn tính đến ngày 16/11/2020
6 Thư công vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước huyện Phước Sơn năm 2020
7 Thông báo 130/TB-BQL ngày 09/11/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn về xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị BQL năm 2020
8 Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức trường hợp đặc biệt tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn 09/11/2020
9 Công văn 1128/UBND-KT ngày 04/11/2020 của UBND huyện Phước Sơn v/v chủ động ứng phó với bão số 10 (GONI)
10 Tin bão khẩn cấp (số 10)
11 Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 10)
12 Thông báo cắt điện trên địa bàn huyện Phước Sơn (đợt 1: 14-15/11/2020; đợt 2: 21-22/11/2020; từ 5h đến 17h)
13 Công điện 10/CĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về chủ động ứng phó bão số 10 (GONI) và tình hình mưa lũ.
14 Công văn số 6403/UBND-KTN ngày 31/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v chủ động ứng phó bão GONI
15 Công văn số 1097/UBND-KT ngày 26/10/2020 của UBND huyện Phước Sơn về chủ động công tác ứng phó với bão số 9 Molave
16 Công điện 09/CĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về chủ động ứng phó bão số 9 Molave và tình hình mưa lũ
17 Công điện 232/CĐ-BCHPCTT&TKCN ngày 25/10/2020 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam
18 TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (Bão số 8 năm 2020)
19 Thông báo số 378/TB-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn về Kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tại huyện Phước Sơn năm 2020
20 Thông báo số 377/TB-UBND ngày 14/10/2020 Kế hoạch xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn
21 Công văn số 1071/UBND-NC ngày 16/10/2020 của UBND huyện Phước Sơn v/v đăng tải Danh mục tài liệu ôn tập xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
22 Công văn số 1041/UBND-VX ngày 09/10/2020 v/v đăng ký sử dụng chứng thư số năm 2020
23 CÔNG ĐIỆN SỐ 1372/CĐ-TTG NGÀY 08/10/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TẬP TRUNG ĐỐI PHÓ VỚI MƯA LŨ LỚN TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
24 Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/9/2020 của UBND xã Phước Năng v/v xét tuyển người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2020 kèm phụ lục.
25 Công văn số 1026/UBND-VX ngày 05/10/2020 của UBND huyện về việc Tăng cường bảo mật tài khoản các ứng dụng dùng chung của tỉnh trên địa bàn huyện Phước Sơn.
26 Công văn số 935/UBND-VX ngày 09/9/2020 v/v triển khai sử dụng chính thức hệ thống phần mềm Qoffice nâng cấp, thư điện tử công vụ trên địa bàn huyện Phước Sơn.
27 Công văn số 810/UBND-VX ngày 13/8/2020 của UBND huyện Phước Sơn v/v triển khai sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc phiên bản nâng cấp, Thư điện tử công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Phước Sơn.
28 Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 23/9/2020 của UBND huyện Phước Sơn về xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020
29 Thông báo số 366/TB-UBND của UBND huyện Phước Sơn về xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020
30 Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Phước Sơn về Phê duyệt kết quả xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn năm 2020
31 Thông báo số 325/TB-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Phước Sơn về kết quả trúng tuyển xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn năm 2020
32 Thông báo số 322/TB-HĐKTSH ngày 19/8/2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch huyện Phước Sơn về Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020
33 Quyết định số 174/QĐ-HĐKTSH ngày 19/8/2020 của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn v/v ban hành nội quy kiểm tra sát hạch xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn năm 2020
34 Quyết định số 173/QĐ-BQL ngày 19/8/2020 của BQL Dự án ĐTXD và PTQĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị BQL DA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn năm 2020
35 Thông báo số 319/TB-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện Phước Sơn về triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển của huyện Phước Sơn năm 2020
36 Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 v/v Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đối với sinh viên cử tuyển năm 2020 của UBND huyện Phước Sơn.
37 Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
38 Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBDN huyện Phước Sơn Phê duyệt Kế hoạch xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn năm 2020
39 Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tiếp nhận viên chức trường hợp đặc biệt tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn năm 2020
40 Thông báo số 58/TB-BQL ngày 11/8/2020 của BQL các DA ĐTXD & PTQĐ huyện Phước Sơn v/v xét tiếp nhận vào viên chức trường hợp đặc biệt tại đơn vị năm 2020
41 Danh mục tài liệu ôn tập xét chuyển CC cấp xã thành CC cấp huyện 2020
42 Thông báo 213/TB-UBND ngày 21/7/2020 v/v xét tuyển CC cấp xã thành CC cấp huyện 2020
43 Danh sách CBCCVC không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi Nâng ngạch CC, thăng hạng VC năm 2020
44 Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
45 Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
46 Thông báo số 1476/TB-HĐT ngày 15/7/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
47 Thông báo 691/UBND-NC ngày 17/7/2020 của UBND huyện Phước Sơn
48 Thông tin Dự án thủy điện Đăk mi 2, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
49 Thông báo v/v cấp Giấy tờ Xuất cảnh cho công dân
50 Tb xét tuyển dụng viên chức đối với sinh viên cử tuyển
51 Danh mục tài liệu ôn tập thi công chức cho từng ngành
52 Thông báo 49 UBND huyện về tài liệu ôn tập thi công chức 2020
53 Danh mục tài liệu ôn thi công chức năm 2020
54 Thông cáo đăng tải danh mục ôn tập kì thi tuyển công chức hành chính QN 2020
55 TB tiếp nhận hồ sơ điện tử cấp thẻ Bhyt trẻ dưới 6 tuổi liên thông DL qua cổng bộ Tư pháp
56 Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện
57 Thông báo tài liệu cách lý covid 19 tại nhà
58 Thông cáo báo chí của Ban chỉ đạo dịch Covid 19
59 Danh mục Tài liệu ôn thi xét tuyển viên chức năm 2020.
60 Thông báo xét tuyển viên chức thuộc UBND huyện Phước Sơn
61 Cẩm nang tuyên truyền Covid-19
62 Biểu mẫu và phiếu đăng ký bằng file Word SP OCop
63 Thông báo đăng ký sản phẩm Ocop
64 TB số 04 về đấu giá khai thác khoáng sản thôn 3 xã Phước Thành
65 TB 05 về đấu giá khai khác khoáng sản thôn 3 xã Phước Thành
66 Thông báo bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản
67 Bản tin cải cách thủ tục hành chính số 34
68 Gởi tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
69 Bản tin cải cách thủ tục hành chính số 23
70 Bản tin cải cách thủ tục hành chính số 24
71 Bản tin cải cách thủ tục hành chính số 22
72 Bản tin cải cách thủ tục hành chính số 21
73 Bản tin cải cách thủ tục hành chính số 20
74 Bản tin cải cách thủ tục hành chính số 19
75 TB tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sx liên kết theo chuỗi giá trị mới tại PS năm 2019
76 Thông báo đấu giá quyền khai khác khoáng sản
77 TB chức danh và chữ ký của Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TTTH huyện
78 TB nghỉ lễ 2-9 năm 2018
79 TB kết luận của Đc Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hà tại cuộc họp thường niên tháng 8/2018
80 Thông báo Viếng nghĩa trang liệt sĩ
81 Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2018
82 TB đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại xã Phước Xuân
83 Thông báo đấu giá khoáng sản cát
84 TB nghỉ tết Dương lịch năm 2018
85 TB chức danh và chữ ký của Phó GĐ phụ trách Trung tâm y tế Phước Sơn
86 Thông báo tuyển sinh tiếng Bhnoong
87 TB đăng ký tham gia lớp BD luật NS 2015 và các VB hướng dẫn thực hiện
88 TB lễ 30/4 và ngày 1/5/2017
89 TB nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2017 AL
90 TB hoãn thời gian làm việc với xã Phước Chánh, Thị trấn Khâm Đức
91 TB Lich tiep cong dan cua Chu tich UBND huyen
92 TB nghỉ tết Âm lịch năm 2017
93 TB viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017
94 TB kết luận của chủ tịch UBND huyện kiêm chủ tịch hội đồng nghĩa vụ QS tại cuộc họp hội đồng nghĩa vụ Quân Sự
95 Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2017
96 TB kết luận của đc Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp phân công theo dõi giúp đỡ các xã thực hiện chương trình giảm nghèo 2016-2020
97 TB kết luận của chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm 2016
98 TB phân công nhiệm vụ cho công chức và người lao động thuộc VP HDDND-UBND huyện
99 TB kết quả xét tuyển công chức cấp xã huyện Phước Sơn năm 2016
100 TB lịch tiếp công dân định kỳ của thường trực HĐND huyện khóa XI năm 2016
101 TB thi tuyển công chức làm việc tại các CQ hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
102 TB thi tuyển công chức làm việc tại các CQ hành chính thuộc UBND huyện Phước Sơn 2016
103 TB nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2/9/2016
104 TB về thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức sát hạch, xét tuyển công chức cấp xã 2016
105 TB kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2016
106 TB phân công nhiệm vụ cho VP HĐND-UBND huyện
107 TB kết quả tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp công lập 2016
108 TB chức danh và chữ ký của đc PCVP HĐND-UBND huyện
109 TB ủy quyền điều hành và quản lý công việc của VP HĐND-UBND huyện
110 TB thời gian & địa điểm tổ chức sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp 2016
111 TB chức danh và chữ ký Trưởng và phó trưởng ban HĐND huyện khóa XI
112 TB lễ viếng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn ngày 26/7/2016
113 TB danh sách những người đủ điều kiện xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
114 TB chức danh và chữ ký của đc PCVP HĐND-UBND huyện
115 TB chức danh và chữ ký của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện
116 TB xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục 2016
117 TB danh sách người đủ điều kiện xét đặc cách viên chức trong sự nghiệp giáo dục 2016
118 TB xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2016
119 Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2016
120 Thông báo chức danh và chữ ký của đc Trưởng phòng Nông nghiệp
121 Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016
122 TB thay đổi địa điểm gặp mặt thân mật nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
123 Thông báo nghỉ tết Âm lịch Bính thân năm 2016
124 TB viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
125 TB kết luận của đ/c chủ tịch UBND huyện về hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu QG giảm nghèo giai đoạn 2011-2015
126 Thông báo nghỉ lễ tết Dương lịch năm 2016
127 Thông báo chức danh và chữ ký của đ/c Trưởng phòng TN&MT
128 TB nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2/9/2015
129 Thông báo chức danh và chữ ký của đ/c Trần Thanh Hải PCT-HĐND huyện
130 TB treo cờ chào mừng ĐH huyện Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020
131 TB lễ viếng dâng hương nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn
132 TB kết luận của đ/c Nguyễn Văn Thanh PCT-UBND chuẩn bị cho ĐH Đảng bộ Huyện lần thứ XX, NK 2015-2020
133 TB kết luận của đ/c chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hà tại cuộc họp BCĐ thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo huyện
134 TB kết luận của đ/c chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hà tại cuộc họp Hội Đồng nghĩa vụ Quân Sự huyện
135 Thông báo chức danh & chữ ký của đ/c Nguyễn Thế Thọ Trưởng phòng VHTT huyện Phước Sơn
136 TB giới thiệu mẫu dấu, chức danh, chữ ký của GĐ, PGĐ TTGDTX-Hướng nghiệp dạy nghề
137 TB phân công nhiệm vụ của lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện
138 TB chức dánh và chữ ký của đ/c chánh VP UBND huyện
139 TB chiêu sinh các lớp học BTVH, lái xe mô tô hạng A1 và ô tô hạng B2
140 TB kết luận của chủ tịch UBND huyện về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008
141 Thông báo mạo danh cán bộ văn phòng UBND tỉnh
142 Thông báo chức danh & chữ ký của đ/c Hồ Quang Hường P.Chủ tịch Thường trực UBND huyện
143 Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ, 40 năm ngày chiến thắng và ngày quốc tế lao động
144 Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Sở Tài chính để bán sách
145 TB treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng Lế kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng Q.Nam, 85 năm ngày thành lập Đảng bộ Quảng Nam
146 TB kết luận của đ/c Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thanh tại cuộc họp giao ban khối VHXH
147 Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo VP HĐND-UBND
148 TB về việc giới thiệu chức danh và chữ ký phó trưởng phòng nội vụ huyện
149 Dự gặp mặt thân mật nhân dịp tết nguyên đán ất mùi năm 2015
150 TB viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất mùi năm 2015
151 Thông báo chức danh & chữ ký của đ/c Hoàng Đình Nhất PCVP UBND huyện
152 Thông báo nghỉ tết âm lịch Ất mùi năm 2015
153 Thông báo kết luận của chủ tịch UBND huyện tại HN triển khai 1 số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
154 Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị triển khai 1 số nhiệm vụ trọng tâm 2015
155 Thông báo chức danh & chữ ký của chủ tịch HĐND huyện Phước Sơn
156 Thông báo chức danh & chữ ký của chủ tịch UBND huyện Phước Sơn
157 Thông báo nghỉ tết Dương Lịch 2015
158 TB về các thông tư của Thanh tra chính phủ và Bộ TNMT mới ban hành
159 Thông báo tuyển dụng tư vấn cá nhân dự án giảm nghèo
160 Thông báo đổi giấy phép lái xe
161 Cấp bộ sách tiếng Gié Triêng (Bhnong)
162 Thông báo giới thiệu mẫu dấu
163 Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo văn phòng HĐND-UBND huyện
164 Bản tin phục vụ lãnh đạo hằng ngày sẽ được đăng tải trên Website "tinnhanh.quangnam.gov.vn"
165 Thông báo nghỉ lễ 2 tháng 9 năm 2014
166 Lễ viếng dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn
167 Thông báo đưa thông tin đấu giá tài sản, đấu thầu thuê trụ sở làm việc trên trang thông tin điện tử tài sản nhà nước
168 Thông báo Vv lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2012 - Phước Thành
169 Thông báo thay đổi thời gian họp
170 THÔNG BÁO Về việc chuyển đổi GPLX từ bìa giấy qua vật liệu PET (thẻ nhựa)
171 Đôn đốc thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận thôn, khối Văn hóa năm 2012
172 Thông báo ghi tên thành phần dân tộc huyện Phước Sơn
173 Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2012 xã Phước Hiệp
174 Tên thôn theo truyền thống được UBND huyện thông qua
175 Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2012 Xã Phước Lộc
176 Chỉ thị tăng cường quản lý cấy Ươi trên địa bàn huyện
177 Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2012 xã Phước Xuân
178 Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2012 xã Phước Năng
179 Đăng ký học tiếng Gié-Triêng (Bhnong)
180 Vv lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2012 - Phước Đức
181 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Phạm Thế Quyền tại cuộc họp về cách ghi tên gọi thành phần dân tộc trên địa bàn huyện
182 Nghỉ Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Chiến Thắng (30.4.1975 - 30.4.2014) và Ngày Quốc tế Lao động 0152014
183 Thông báo Vv treo cờ Tổ Quốc chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phước Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
184 Nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2014 (10/3 âm lịch)
185 Kết luận của Đc Chủ tịch UBND huyện - Phạm Thế Quyền tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
186 Lễ viếng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn