Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Danh mục
Cơ quan ban hành: Phòng Nội Vụ
Số/Ký hiệu: Số: 07/2012/TT-BNV
Ngày ban hành: 22/11/2013
Người ký: Chính phủ
Ngày hiệu lực: 22/11/2013
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN, LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 2275 lượt ]Quay lại