Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 121 items in 7 pages
101 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
102 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
103 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
104 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình
105 Đăng ký việc xác định lại dân tộc
106 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
107 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
108 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
109 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
110 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
111 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
112 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
113 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
114 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
115 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
116 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
117 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
118 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
119 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
120 Thẩm tra thiết kế các công trình giao thông và công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.