Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 121 items in 7 pages
61 Thẩm định công trình Giao thông theo quy trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
62 Tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh
63 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
64 Đăng ký bổ sung, thay đổi kinh doanh của hộ kinh doanh
65 Đăng ký hộ kinh doanh
66 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, liên hợp tác xã khi bị hư hỏng
67 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, liên hợp tác xã khi bị mất
68 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
69 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh hợp tác xã
70 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã
71 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
72 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
73 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
74 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
75 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
76 Tách thửa hoặc hợp thửa đất
77 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
78 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
79 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
80 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất