Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 121 items in 7 pages
41 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
42 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
43 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
44 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
45 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
46 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
47 Cấp lại giấy phép xây dựng công trình
48 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình
49 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ
50 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nhà ở riêng lẻ tại đô thị
51 Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
52 Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
53 Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
54 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
55 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến
56 Cấp giấy phép xây dựng không theo tuyến
57 Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
58 Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ đầu tư
59 Thẩm định báo cáo đề xuất dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư
60 Thẩm định công trình kiên cố hóa mặt đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện