Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản Trung ương
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 21/11/2019 .Lượt xem: 523 lượt.
Ngày 06/11/2019, Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí UVBCH Huyện ủy khóa XX, Lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư, PBT các Chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Tại Hội nghị, đã quán triệt 11 văn bản gồm: (1)Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; (2)Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác tội phạm, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; (3)Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm saí trái, thù địch trong tình hình mới; (4)Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược An ninh mạng quốc gia; (5)Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; (6)Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (7)Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; (8)Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; (9)Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; (10)Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; (11)Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.


Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục mở các lớp quán triệt các văn bản nói trên đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn huyện.

                        (Tác giả Hoàng Đình Ba)

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Gặp mặt 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)
UBND huyện họp giao ban tháng 2/2020
Hội nghị tổng kết năm dân vận chính quyền 2019
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Đại hội Đảng bộ xã Phước Chánh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ xã Phước Đức tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TOÀN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC AN NINH TƯ TƯỞNG QUÝ II NĂM 2020
Lãnh đạo huyện Phước Sơn thăm và tặng quà các gia đình chính sách, có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Phước Sơn giai đoạn 2016-2020
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10