Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Cuộc thi tìm hiểu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 18/07/2019 .Lượt xem: 620 lượt.
Ngày 08/7/2019, đồng chí Hồ Quang Hường – Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện Phước Sơn ký Kế hoạch số 95 về triển khai Cuộc thi tìm hiểu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của người lao động tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện Phước Sơn triển khai Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư với thể lệ cụ thể như sau:

I. Đối tượng tham dự cuộc thi

1. Cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị - xã hội, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp trên địa bàn huyện.

2. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các Chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

II. Bài dự thi

* Mỗi bài dự thi gồm có 02 phần:

- Phần thứ nhất: Trả lời 05 Câu hỏi bắt buộc.

- Phần thứ hai: Viết tự luận hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư.

1. Đối với đồng chí là Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN và Bí thư đoàn các xã, thị trấn mỗi đơn vị tham gia 01 bài dự thi theo các nội dung sau:

* Phần 1:  05 Câu bắt buộc:

+ Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội?

+ Câu 2: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW?

+ Câu 3: Vì sao cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, địa phương mình?

            + Câu 4: Để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng CSXH, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương phải thực hiện những nội dung gì?     + Câu 5: Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cần tập trung những hoạt động gì?

* Phần 2: Viết tự luận với các nội dung sau:

+ Nhận thức của cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH.

+ Đánh giá về việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư.

+ Đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (nếu có).

+ Kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (nếu có).

2. Đối với đồng chí là Tổ trưởng Tổ TK&VV của Hội Nông dân; Hội LHPN; Hội Cựu chiến binh; Đoàn thanh niên các xã, thị trấn mỗi người tham gia 01 bài dự thi theo các nội dung sau:

* Phần 1:  05 Câu bắt buộc:

+ Câu 1: Mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội?

+ Câu 2: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW?

+ Câu 3: Vì sao cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cấp ủy, địa phương mình?

+ Câu 4: Để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng CSXH, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương phải thực hiện những nội dung gì?     + Câu 5: Để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH, Chỉ thị số 40-CT/TW yêu cầu cần tập trung những hoạt động gì?

* Phần viết tự luận với các nội dung sau:

+ Cảm nhận của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và hiệu quả từ nguồn vốn của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư đối với bản thân.

+ Hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư.

3- Bài thi được viết bằng tay hoặc đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4 (Bài viết không quá 2.000 từ), sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; Mỗi bài dự thi không quá 10 trang giấy A4. Trang bìa ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, số điện thoại và đặc điểm bản thân (Khuyến khích có tranh, ảnh minh họa; tuyệt đối không được sao chép bản quyền của người khác)

III. Thời hạn, nơi nhận bài dự thi

1. Nơi nhận bài dự thi: Hội, đoàn thể các xã, thị trấn tổng hợp bài dự thi của tổ chức mình và gửi về Hội, đoàn thể cấp trên để tổng hợp gửi về Phòng giao dịch NHCSXH huyện.

2. Thời hạn cuối nhận bài thi: trước ngày 05-8-2019.

IV. Cơ cấu Giải thưởng cuộc thi

1. Giải tập thể:

- 01 giải nhất: 500.000 đồng;

- 02 giải nhì: 300.000 đồng/giải;

- 03 giải ba: 200.000 đồng/giải;

- 03 giải khuyến khích: 100.000 đồng/giải.

2. Giải cá nhân:

- 01 giải nhất: 500.000 đồng;

- 02 giải nhì: 300.000 đồng/giải;

- 03 giải ba: 200.000 đồng/giải;

- 03 giải khuyến khích: 100.000 đồng/giải.

Kết quả Cuộc thi góp phần cho thành công của Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội sắp tổ chức vào cuối tháng 8 tới. Vì vậy, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đề nghị Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện thông báo, phổ biến, quán triệt Thể lệ Cuộc thi đến thí sinh tham gia cuộc thi./.

HỒ VĂN ĐIỀN – PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nông dân huyện với những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019
Họp đánh giá kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên
Hội Liên hiệp huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Phước Sơn lần thứ XII
HỘI LHPN XÃ PHƯỚC LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ XÃ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC CHÁNH TRUYỀN THÔNG GIẢM THIỂU TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG
Hội LHPN thị trấn Khâm Đức trao phương tiện sinh kế cho HVPN
Hội cựu thanh niên xung phong sơ kết công tác hội
UBND huyện làm việc với tổ chức FIDR
Sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm
Trao tặng 2 nhà tình nghĩa tại thị trấn Khâm Đức
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Triển khai hoạt động công đoàn trong quý II/2011
Đại hội Phụ nữ xã Phước Năng - đại hội điểm trong toàn huyện
Sơ kết giữa NK thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ IV LĐLĐ huyện NK 2008-2013
Phước Sơn : Kết thúc giải cầu lông công nhân viên chức lần thứ 3.2011
Phước Hòa điểm sáng trong công tác mặt trận
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Đinh Văn Sưởi, thôn 3 Phước Mỹ
Phước Sơn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội
Cuộc gặp của niềm tin !
Công đoàn ngành Giáo dục Phước Sơn làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện
PS: 500 đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10