Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
TÌNH HÌNH KT-XH QUÝ I/2019
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 03/04/2019 .Lượt xem: 1676 lượt.
Lĩnh vực kinh tế: Vụ Đông Xuân 2018 - 2019 toàn huyện gieo trồng 945 ha, giảm 14 ha so với cùng kỳ, đạt 98%KH.

Trong đó: diện tích lúa nước 550/550 ha, đạt 100% KH, Ngô 115/120,5 ha; Sắn 200/222 ha; rau, đậu các loại 80/71 ha. Tổng đàn gia súc 12.892 con (tăng 2.627 con), tổng đàn gia cầm 24.000 con (giảm 1000 con so với cùng kỳ). Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh; tổ chức 25 đợt kiểm tra, truy quét việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép đã phát hiện 19 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng (giảm 15 vụ), thu giữ 12,478 m3 gỗ các loại (giảm 22,235 m3 so với cùng kỳ). Tiếp tục triển khai thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng thuộc các chương trình, dự án với tổng diện tích 76.575 ha.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường được tăng cường, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ kế hoạch phát triển KT-XH của huyện. Đến nay đã hoàn thành xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và các hồ sơ liên quan trình tỉnh thẩm định phê duyệt. Đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với 02 dự án: Mỏ sắt tại xã Phước Hiệp và Khu phố chợ Khâm Đức; phê duyệt phương án bồi thường 02 dự án với tổng chi phí bồi thường 180,28 triệu đồng; quyết định thu hồi đất 01 dự án với tổng diện tích đất thu hồi 1.226,1 m2; cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu 20 giấy/24.436,3 m2/20 hộ gia đình, cá nhân.

Về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới: đã phân bổ nguồn vốn sự nghiệp và hướng dẫn các xã xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với kinh phí là 3,905 tỷ đồng; phân bổ nguồn vốn đầu tư 10,890 tỷ đồng và hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập danh mục đầu tư để trình huyện phê duyệt. Đối với Chương trình giảm nghèo, hiện nay tỉnh mới phân bổ nguồn chương trình 135 là 15,688 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư 11,813 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 3,875 tỷ đồng), đã giao về các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện (nguồn CT 30a chưa phân bổ). Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã triển khai việc bố trí, sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, tổng kinh phí được giao năm 2019 là 10 tỷ đồng. Về đầu tư XDCB: Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn 56,82 tỷ đồng/26 công trình (19 công trình chuyển tiếp, 07 công trình mới), tỷ lệ giải ngân đến ngày 15/3/2019 đạt 9,5%KH.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 81,04 tỷ, tăng 6,22% so với cùng kỳ. Sản lượng điện của Nhà máy thủy điện ĐăkMi3, ĐăkMi4, ĐăkSa ước đạt 247 triệu KWh, doanh thu 251 tỷ đồng, bằng 73,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên thị trường ước đạt 66,62 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách do kinh tế phát sinh trên địa bàn ước đạt 33 tỷ đồng, đạt 15% dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách huyện ước đạt 105 tỷ đồng, đạt 29% dự toán huyện giao.

Lĩnh vực Văn hóa, xã hội: Ngành GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2018-2019. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư, trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện việc sắp xếp lại đội ngũ viên chức ngành giáo dục và đào tạo theo chỉ đạo của tỉnh. Tổng số học sinh các cấp là 7565 em; trong đó: mẫu giáo 1511 em, tiểu học 3059 em, trung học cơ sở 2063 em, trung học phổ thông 932 em.

Tổ chức khám bệnh 15.967 lượt người; điều trị nội trú 1.004 lượt; tổ chức nhiều đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là dịp trước và sau Tết Nguyên Đán. Công tác y tế dự phòng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống HIV/AIDS được thực hiện thường xuyên. Tổng số sinh là 105 trẻ (giảm 22 trẻ so với cùng kỳ). Trong đó sinh con thứ 3 trở lên 32 trường hợp (giảm 04 trường hợp), 07 trường hợp tảo hôn (bằng so với cùng kỳ).

Chính sách người có công, bảo trợ xã hội được triển khai thực hiện tốt. Chi trả chế độ cho 366 đối tượng chính sách người có công, với kinh phí trên 2,3 tỷ đồng/03 tháng; thực hiện chế độ bảo trợ xã hội cho 708 đối tượng, với số tiền 905,445 triệu đồng/03 tháng; cấp phát 63,5 tấn gạo cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán; cấp 17.127 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, xã hội. Chỉ đạo các xã tập trung rà soát, hướng dẫn hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2019, đến nay có 275/350 hộ đăng ký thoát nghèo, chưa đạt chỉ tiêu giao.

Tổ chức thành công Lễ hội Tết mùa truyền thống người Bhnong (Gié – Triêng) lần thứ nhất. Tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân sự kiện và các ngày lễ lớn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Hoạt động truyền thanh, truyền hình: Sản xuất 100 chương trình phát thanh, 16 chương trình truyền hình địa phương, 41 bản tin tiếng Bhnong.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2019

1. Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân, chuẩn bị sản xuất vụ Hè Thu; thư­ờng xuyên theo dõi phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh ở cây trồng, con vật nuôi. Thực hiện tốt công tác khai giao khoán QLBVR; chuẩn bị các điều kiện trồng rừng năm 2019 theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, truy quét việc khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng làm nương rẫy trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Triển khai thiện tốt cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My, cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh, dịch vụ cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025 theo Nghị quyết số 39,40,41,42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh.

3. Tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình MTQG năm 2019; thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận QSD các loại đất; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Thường xuyên kiểm tra, truy quét đẩy đuổi và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trên lĩnh vực hoạt động thăm dò, khai thác lâm, khoáng sản trái phép; theo dõi tình hình hoạt động của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

4. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý thị trường, trật tự đô thị, quản lý chợ, bến xe. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình; tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Nhà máy Thủy điện.

5. Tăng cường công tác quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn huyện đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, nâng cao chất lượng điều hành ngân sách xã.

6. Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2018-2019, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ tuyến huyện đến cơ sở; tiếp tục triển khai xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác DS-KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tình trạng tảo hôn.

7. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân dân, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo; vận động các hộ đăng ký thoát nghèo đảm bảo theo chỉ tiêu giao (350 hộ). Tiếp tục tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia học nghề gắn với việc làm, xuất khẩu lao động.

8. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tọa đàm đầu tư du lịch tại huyện Phước Sơn năm 2019. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì tốt chất lượng, thời lượng phát sóng truyền thanh, truyền hình, trạm truyền thanh không dây ở các xã; nâng cao chất lượng tin, bài đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

                                                                      Văn phòng Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm, thời điểm 01/7/2020
Sơ đồ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận
Phước Sơn: Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ tạo nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội
Các tin cũ hơn:
Chỉ tiêu tổng quát phát triển KT-XH 05 năm ( 2011-2015 )
Tạo động lực phát triển kinh tế
Tạo bước đột phá mới
Phước Sơn : Dấu ấn qua một năm tăng trưởng kinh tế
Cảm nhận Phước Sơn trên con đường phát triển
Hướng mở Phước Sơn
13/15 TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2014 ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH
TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN PHƯỚC SƠN SAU 40 NĂM GIẢI PHÓNG
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hạn chế nợ đọng kéo dài
Giao ban khối kinh tế
    
1   2  
    

QUẢNG CÁO