Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức, người lao động
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 03/05/2018 .Lượt xem: 250 lượt.
Xác định việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ là một nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn các cấp từ Trung ương đến cơ sở, được quy định tại Điều 10, Luật Công đoàn Việt Nam năm 2012, nó không những đảm bảo tính đặc trưng của Công đoàn, mà còn tạo sức mạnh đoàn kết, để CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI BCH TW Đảng khóa X cũng đã nêu: “Các cấp công đoàn cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH làm mục tiêu hành động”.

Hiện nay, LĐLĐ huyện có 66 CĐCS, với 1.339 đoàn viên/1.343 CNVCLĐ. Trong đó có 12 công đoàn xã, thị trấn; 01 Công đoàn doanh nghiệp; 27 công đoàn khối cơ quan, 26 công đoàn trường học;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn huyện Phước Sơn, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động luôn được quan tâm, đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực. Để làm tốt điều này, công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ được nâng cao. Trong nhiệm kỳ qua, các nội dung như: Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn VSLĐ, Luật phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS, Luật ATGT đường bộ, Luật biển đảo... được các cấp công đoàn phối hợp với các ngành chức năng tích cực triển khai với tuyên truyền cho trên 4.506 lượt CNVCLĐ. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, phụ cấp thu hút nghề, điều kiện làm việc, quan hệ lao động cơ bản tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Trong công tác định hướng, ổn định tư tưởng công nhân viên chức lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà trong quá trình đổi mới, hội nhập của đất nước nói chung và địa phương nói riêng, công đoàn các cấp đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp công đoàn phối hợp triển khai học tập các chuyên đề từng năm; đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt công đoàn; tổ chức cho đoàn viên đăng ký, thực hiện việc làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc tham gia kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, thực hiện pháp luật lao động tại các cấp công đoàn cũng được chú trọng triển khai. Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp với Phòng LĐ&TBXH, BHXH tiến hành 25 cuộc kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cũng như các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn về việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về lao động; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; các chính sách liên quan  đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Tuy nhiên, một số đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện tốt các quy định pháp luật, chưa xây dựng TƯLĐTT, thiếu quy chế sử dụng lao động, nội dung hợp đồng lao động không đầy đủ, việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động chưa kịp thời... Qua đó, Công đoàn đã kiến nghị đoàn giám sát, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Về đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm, công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị CBCC,VC (theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP); Hội nghị người lao động (Nghị định 60/2013/NĐ-CP). Kết quả tổ chức Hội nghị CBCC,VC bình quân đạt  trên 90%; tổ chức Hội nghị người lao động đạt 100% (DN có tổ chức công đoàn). Ban Thanh tra nhân dân hoạt động phát huy vai trò trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC, giúp Ban Chấp hành công đoàn giải quyết những vướng mắc, từ đó hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn được duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức, như: tư vấn bằng văn bản, tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại và tại cơ sở. Nội dung tư vấn về Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức và một số chế độ chính sách liên quan đến người lao động... Trước những khó khăn chung của kinh tế - xã hội, công đoàn doanh nghiệp (công ty TNHH TM&XD Hiệp Lực) đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tìm mọi biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, sắp xếp lao động, tạo việc làm cho người lao động, đại diện cho người lao động tham gia đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Về thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc VN và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013  vê việc ban hành Quy định về Mặt trận Tổ quốc VN, các đoàn thể chính trị -xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; trong 05 qua,  LĐLĐ huyện đã giám sát 32 cuộc; nội dung chủ yếu về chấp hành pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn, thực hiện kinh phí công đoàn, việc thực hiện Quy chế dân chủ và các chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ.

Công tác An toàn VSLĐ - PCCN thường xuyên được các cấp công đoàn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Đây là năm thứ 2 thực hiện phát động hưởng ứng Tháng An toàn VSLĐ-PCCN. Đối với Công đoàn huyện qua các năm, tổ chức phát động hưởng ứng Tháng công nhân (tháng 5) kết hợp phát động hưởng ứng Tháng An toàn VSLĐ - PCCN, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động, như: tổ chức phát động, treo băng rôn, khẩu hiệu, biển báo, biển cấm tại những nơi nguy hiểm, …đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao như: giải bóng đá mini công nhân nam, nữ, giải cầu lông mở rộng,…tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, CNVCLĐ.


Giải bóng đá công nhân 

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân viên chức người lao động luôn được chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động như thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... Đã có 41 suất quà; 14 đoàn viên được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, với tổng số tiền hỗ trợ là 476 triệu đồng từ nguồn kinh phí LĐLĐ tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện vận động CNVCLĐ toàn  huyện tham gia đóng góp các quỹ an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa  đạt chỉ tiêu: Quỹ vì người nghèo gần 900.000.000.đ,  quỹ  Đền ơn đáp nghĩa trên 1.200.000.000.đ; quỹ Hoàng Sa, Trường sa: 45.000.000.đ; quỹ giúp đồng bào miền trung bị bão, lụt: 52.000.000. đ, quỹ Mái ấm công đoàn với số tiền trên 265.608.000.đ.

Với những kết quả đạt được trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của CNVC người lao động trong thời gian qua, CNVCLĐ trên địa bàn huyện ngày càng tin tưởng vào tổ chức công đoàn. Điều này được thể hiện rõ qua số lượng CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, công đoàn cơ sở hàng năm đều tăng, trình độ lý luận, chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn các cấp thời gian qua vẫn tồn tại nhiều hạn chế, khuyết điểm, đó là:

  Một số công đoàn cơ sở chưa thực hiện tốt chức năng công đoàn, trong công tác giám sát;  tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thiếu thường xuyên.

 Công tác tham mưu cho cấp ủy, phối, kết hợp với chuyên môn và các ngành thiếu thường xuyên nên một số lĩnh vực hoạt động chưa đạt với yêu cầu đề ra như: công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật Lao động, Luật công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN, ATVSLĐ, PCCN, thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện QCDC nơi làm việc đối với các doanh nghiệp còn hạn chế.

 Vai trò đại diện của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ đôi lúc còn hạn chế như; Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động, vẫn còn một số công đoàn cơ sở chưa phát huy được vai trò của mình trong việc tham gia Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động, tham gia giám sát thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan và hướng dẫn hoạt động Ban thanh tra nhân dân hiệu quả chưa cao.

Trên cơ sở những hạn chế, công đoàn huyện đề ra một số giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những tồn tại, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn đại diện bảo vệ quyền lợi, hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ trong thời gian đến, cụ thể như sau:

 Với phương châm “ quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn” công đoàn phải làm tốt vai trò đại diện thương lượng và ký kết TƯLĐTT có lợi hơn cho người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

 Phối hợp với chính quyền hỗ trợ tổ chức tốt việc nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ có điều kiện học tập, tham quan, vui chơi, giải trí và các hoạt động VH-VN-TT,… trong CNVCLĐ.

 Chủ động và phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, phối hợp cùng với chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan thực hiện đầy đủ việc ký kết hợp đồng lao động. 100% cán bộ công chức ở các cơ quan HCSN và người lao động ở các doanh nghiệp đều phải được ký kết hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp theo quy định của Bộ Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm Y tế. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với lao động nữ.

 Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm Y tế trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.

 Tiếp tục vận động CNVCLĐ hưởng ứng tốt các họat động xã hội, nhân đạo, từ thiện, khuyến học- khuyến tài; chăm lo các gia đình chính sách,Thương binh, con Liệt sĩ, trẻ em mồ côi gặp khó khăn; xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, ủng hộ các quỹ xã hội hỗ trợ cho CBCNVCLĐ gặp khó khăn trong cuộc sống nhằm làm cho công đoàn thực sự là tổ chức của CNVCLĐ.

Trên cơ sở những giải pháp chủ yếu được đặt ra, công đoàn từ  huyện đến cơ sở cần cụ thể hóa chương trình kế họach công tác phù hợp với đặc điểm từng loại hình tổ chức, điều kiện đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện thường xuyên bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, Ban giám đốc, chủ doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho Công đoàn hoạt động, nhất là trong vấn đề chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích cho CNVCLĐ..

Để đáp ứng yêu cầu của quá trình CNH, HĐH đất nước, các cấp công đoàn cần phải phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua và thực hiện tốt phương châm “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết- Sáng tạo” để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội lần thứ VI Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2018-2023, Nghị quyết ĐH CĐCS.

                                                                                                                                                            PTH - LĐLĐ huyện 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Giám sát việc thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ
Khai mạc giải bóng đá công nhân huyện Phước Sơn lần thứ III năm 2018
Tuyên truyền kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu
Gần 150 đơn vị máu được hiến tặng
Phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ CNVCLĐ huyện Phước Sơn
Lễ bàn giao nhà nhân ái số 27 tại huyện Phước Sơn
Gần 300 cán bộ công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện tham gia học tập các văn bản pháp luật mới
Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
Gần 200 cán bộ, CNVCLĐ tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII
Gần 200 cán bộ, CNVCLĐ tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị TW 7, khóa XII
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Bảo vệ quyền lợi cán bộ nữ - góc nhìn từ hoạt động Ban nữ công
100% số xã, thị trấn có tổ chức công đoàn
Liên đoàn lao động huyện Phước Sơn tổ chức gắn biển hai công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam
Xây dựng gia cấp công nhân, cái nhìn 5 năm thực hiện nghị quyết 20
Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2013
Giao ban công tác công đoàn cụm các miền núi
Trao nhà mái ấm công đoàn
Triển khai công tác công đoàn quý IV năm 2013
Liên đoàn lao động mở lớp quán triệt văn bản pháp luật mới.
KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MTDTTN VIỆT NAM (18/11/1930-18/11/2013)
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10