Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2012)
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 20/11/2017 .Lượt xem: 885 lượt.
I. Từ ngày Quốc tế Hiến chương Nhà giáo đến ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, tháng 7/1946 một tổ chức Quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (F.I.S.E - Tesdertion Syndicale des Enseignants).

Năm 1949 tại hội nghị Vac-xa-va (thủ đô Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục tiến bộ, bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo trong xã hội,…

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã quan hệ với FISE để tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh, đồng thời giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của giáo giới trên toàn thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.

Công đoàn giáo dục Việt Nam thành lập ngày 22/7/1951, năm 1953 được kết nạp làm thành viên của FISE.

Từ 26 đến 30/8/1957, tại thủ đô Vac-xa-va, Hội nghị FISE có 57 nước dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam. Tại Hội nghị này, FISE quyết định lấy ngày 20/11/1958 là ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo”. Sự kiện này, được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta; những năm sau đó còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới ở vùng tạm chiến, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ của anh chị em giáo viên trong kháng chiến.

Sau ngày đất nước được thống nhất, giáo giới Việt Nam đoàn kết nhất trí xây dựng nền giáo dục theo đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo định hướng xã hội chủ ghĩa. Giáo giới Việt Nam đã hoàn thành sứ mạng lịch sử đối với Bản hiến chương Nhà giáo của tổ chức FISE và ngày 20/11 đã trở thành truyền thống của giáo giới Việt Nam và của nhân dân Việt Nam.

Chính vì thế, ngày 28/9/1982 theo đề nghị của ngành giáo dục, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT, lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày nhà giáo Việt Nam. Như vậy, kể từ năm 1982, ngày 20/11 - Ngày Quốc tế hiến chương nhà giáo cũng chính là ngày Nhà giáo Việt Nam.  

Sự kiện này thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vị trí quan trọng, lớn lao của nhà giáo trong sự nghiệp trồng người. Đây cũng là dịp để ôn lại truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta.

II- Truyền thống của nhà giáo Việt Nam, nhà giáo Đất Quảng.

1- Dân tộc Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học. Truyền thống tốt đẹp đó đã được Nhà nước phong kiến Việt Nam qua các thời đại tôn trọng và phát huy. Nhờ đó, nền văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc luôn được bảo tồn và phát triển. Năm 1071, Nhà nước phong kiến Việt Nam đã lập Văn Miếu để thờ Khổng Tử - vị “Vạn đế sư biểu” và thờ các nhà giáo lỗi lạc của dân tộc. Ca dao Việt Nam cũng đã có câu “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” đã nói lên sự tôn trọng, quý mến, kính trọng của nhân dân ta đối với thầy giáo, những người giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tri thức, vun đắp tâm hồn, nhân cách đạo đức, trí tuệ, cho các thế hệ nối tiếp nhau.

Trong lịch sử dân tộc ta nói chung và giáo dục nói riêng, đã có những tấm gương sáng ngời về đạo đức, nhân cách, đó là thầy giáo Chu Văn An (một vị quan nổi tiếng thanh liêm chính trực, đồng thời cũng là người thầy dạy học lỗi lạc, đào tạo được nhiều học trò nổi tiếng) đã từng dâng sớ xin chén đầu 7 nịnh thần. Vua không nghe ông nên ông đã từ quan về trí sĩ mở trường dạy học. Đó là tấm gương “Thà đui mà giữ đạo nhà” của Nguyễn Đình Chiểu, ông đã kiên quyết bất hợp tác với giặc và đã động viên nhân dân đứng lên chống giặc ngoại xâm.

Trong xã hội phong kiến, người thầy chân chính không bị ràng buộc bởi quan niệm “Trung quân ái quốc” một cách mù quáng, họ luôn đứng về phía nhân dân. Vì vậy, trong lịch sử dân tộc ta đã có nhiều thầy giáo là tấm gương sáng ngời lòng yêu nước thương dân, như: Võ Trường Toản, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trương Đắc Bằng, Phạm Văn Nghị, Tống Duy Tân, Nguyễn Quyến, Lương Văn Can, Phan Bội Châu…đã một lòng, một dạ đứng về phía nhân dân chống lại sự cường quyền, độc đoán, phi chính nghĩa của các triều đại đương thời.

Bác Hồ- vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân ta - đã bắt đầu cuộc đời hoạt động của mình bằng nghề dạy học. Nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta trong các thời kỳ cách mạng cũng đã kinh qua nghề dạy học, tiêu biểu như: Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp…

Với Đất Quảng, là một trong những mảnh đất “Địa linh nhân kiệt” có truyền thống cách mạng, văn hóa, hiếu học. Trong thời kỳ dân tộc ta bị thực dân pháp đô hộ, Quảng Nam đã xuất hiện nhiều thầy giáo là tấm gương oanh liệt vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, như: Trần Quý Cáp, quê ở làng Bất Nhị, xã Điện Phước huyện Điện Bàn. Năm 1904, ông thi đỗ tiến sĩ làm giáo thụ Thăng Bình, một thời gian sau đổi vào Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông đã tham gia vào phong trào Duy Tân, ủng hộ phong trào chống thuế và đã bị bọn tay sai tử hình; thầy giáo Phan Thành Tài quê ở Gò Nổi, huyện Điện Bàn dạy tại trường Diện Phong, thôn Bảo An - năm 1916, ông tham gia cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quảng phục hội, cùng với các ông Trần Cao Vân và Thái Phiên. Đại sự bất thành, ông bị thực dân kết án tử hình và xử tại Vĩnh Điện…

Cách mạng Tháng Tám thành công, sau khi nước nhà vừa giành độc lập, Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ. Trong lúc nước nhà phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, Bác Hồ kính yêu của chúng ta - thầy giáo Nguyễn Tất Thành năm xưa - đã ra lời kêu gọi toàn dân đồng thời phải tiến hành “Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Đáp lời Người, nhiều thầy giáo Đất Quảng đã tích cực tham gia xây dựng nền giáo dục cách mạng. Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, hàng chục thầy giáo, hàng ngàn học sinh ở các vùng kháng chiến đã đến Ủy ban kháng chiến hành chính Tỉnh xin được tòng quân giết giặc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, với Luật 10/1959, Mỹ - Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam, một số thầy giáo tìm đường lên căn cứ, một số thầy chuyển vùng hoạt động, nhiều thầy giáo bị tù đày, bị tra tấn dã man nhưng các thầy vẫn giữ được lòng kiên trung với cách mạng, giữ vững nhân cách nhà giáo. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ở Quảng Nam có nhiều trường cấp II (nay là Trung học cơ sở) ở vùng giải phóng Thăng Bình, Tam Kỳ, Quế Sơn,…, thầy và trò đã đồng loạt xung phong gia nhập vào đoàn quân giải phóng để trực tiếp chiến đấu diệt giặc. Những ngày ấy còn có hàng trăm anh chị em giáo viên miền Bắc vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam tham gia chiến đấu, công tác trên các mặt trận chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục và nhiều thầy giáo đã trở thành thương binh hoặc đã hy sinh trên chiến trường chống Mỹ.

III- Tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của nhà giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khăn đến đâu cũng thi đua dạy tốt, học tốt”. Sau ngày đất nước được thống nhất (1975), mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại nhưng sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) của nước nhà vẫn tiếp tục phát triển. Đáng chú ý, từ khi thực hiện đường lối đổi mới đất nước đến nay, đội ngũ nhà giáo không ngừng phát triển cả về lượng và chất, rất nhiều thầy, cô giáo thật sự là “tấm gương sáng” cho học sinh noi theo. Sự phát triển đó đã đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà.

Xuất phát từ tầm quan trọng của sự nghiệp GD-ĐT, trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, văn bản về lĩnh vực GD-ĐT, trong đó đáng chú ý là nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng đều đề cập đến phát triển giáo dục - đào tạo, đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này, như: Nghị quyết Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định và phát triển tinh thần các Nghị quyết trước đây như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII); Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) đã coi phát triển GD-ĐT là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; phát triển khoa học - công nghệ cùng với phát triển GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD & ĐT) mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI (NQ 29-NQ/TW) đề ra.

Quan điểm của Đảng ta là phải phát triển giáo dục toàn diện, đào tạo những người lao động có lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có đạo đức, có tri thức văn hóa, có sức khỏe và kỷ luật. Xây dựng một nền giáo dục theo hướng “Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”; tiếp tục thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục; phát triển GD-ĐT gắn với nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội, “học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội”; coi trọng hướng nghiệp, dạy nghề, tập trung vào mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH.

Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nghiệp GD-ĐT nước ta có bước phát triển đảng kể. Tại Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra phương hướng: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển GD & ĐT nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát triển GD & ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển KT - XH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học, công nghệ; phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD & ĐT; phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

Đại hội XII cũng đã xác định những nhiệm vụ chủ yếu đó là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD & ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới căn bản công tác quản lý GD & ĐT, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GD & ĐT; coi trọng quản lý chất lượng; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD & ĐT; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển GD & ĐT. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ (2015-2020) cũng đã xác định nhiệm vụ, giải pháp: Ngành Giáo dục & Đào tạo tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, phát triển quy mô giáo dục & đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp, tiếp tục phát triển các loại hình trường bán trú, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Phấn đấu đến năm 2020, có thêm từ 4 - 5 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia lên đến 10 - 11 trường. Phối hợp với Sở Giáo dục& Đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Trung học phổ thông Khâm Đức.

Toàn huyện hiện nay có trên 28 trường thuộc các bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trường Phổ thông có nhiều cấp học và Trường Trung học phổ thông, với hơn 294 lớp, trên 7.641 học sinh. Trong đó, bậc học Mầm non 10 trường, có 65 lớp, tổng số học sinh: 1640 em; Tiểu học có 06 trường, có 131 lớp, tổng số học sinh 2944 em; Trung học cơ sở và Phổ thông có nhiều cấp học có 10 trường, có 68 lớp, tổng số học sinh: 1978 em. Riêng THPT có 02 trường, có 30 lớp, tổng số học sinh là 1079 em. Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục toàn huyện là 742 người. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục được bố trí sử dụng hợp lý tỉ lệ GV đứng lớp đảm bảo yêu cầu tối thiểu trong công tác dạy học hiện nay. Mạng lưới trường, lớp của ngành học Mầm non và Phổ thông hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh đưa trẻ đến trường; Huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp, ngày càng ổn định. Chú trọng đầu tư nhiều mặt đối với các trường học có tổ chức HS bán trú đảm bảo chất lượng nuôi dạy học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác Phổ cập (GDMN, PCGDTH-CMC, PCGDTH  ĐĐT và PCGD THCS) được chú trọng và xây dựng, hiện nay có 12/12 xã Thị trấn hoàn thành PCGD cho trẻ MN 5 tuổi, PCGDTH-CMC và PCGD THCS, đạt tỉ lệ 100%. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư mỗi ngành học, cấp học một số trường để nâng dần các tiêu chí đạt chuẩn, hiện nay toàn huyện có 8 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia: Tiểu học: 3; MN: 4; THCS: 1…

Trước yêu cầu nêu trên, để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp GD-ĐT, một mặt người thầy phải nhận rõ thiên chức của mình, tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam. Nâng cao ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước và với học sinh, không ngừng học tập nhằm nâng cao bản lĩnh, nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng, trau dồi phẩm chất đạo đức của người thầy giáo để mỗi thầy cô giáo là “tấm gương sáng cho học sinh noi theo”; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt cần có nhận thức và ý thức về giáo dục toàn diện học sinh. Phải xem mọi hoạt động giáo dục và giảng dạy là hoạt động nhằm hình thành một đội ngũ đáp ứng các yêu cầu phát triển quê hương, đất nước. Tránh tư tưởng chuyên môn đơn thuần, phi chính trị hóa trong giáo dục. Tích cực tham gia ngăn chặn các tệ nạn xã hội thâm nhập vào trường học nhất là khuynh hướng thương mại hóa giáo dục và các biểu hiện tiêu cực khác, đồng thời tham gia xây dựng môi trường giáo dục - một môi trường thống nhất giữa gia đình - nhà trường và xã hội trong việc GD-ĐT, hình thành nhân cách đạo đức, trí tuệ cho học sinh.

Trong việc xây dựng đội ngũ nhà giáo cần quan tâm bảo đảm cơ bản đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia và đáp ứng đủ tỷ lệ giáo viên theo yêu cầu phát triển về quy mô giáo dục. Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp chất lượng đội ngũ qua nhiều hình thức nhất là tập trung chú ý bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và năng lực vận dụng phương pháp giảng dạy mới, tránh lối dạy thụ động, nhồi nhét kiến thức làm ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo, vận dụng và tư duy độc lập của học sinh. Cần nâng cao vai trò của trường sư phạm. Cần ưu tiên đào tạo đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số để đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ sự nghiệp GD-ĐT ở trong tỉnh, góp phần quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế  - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương. Trong điều kiện hoàn cảnh hiện nay với sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức, với xu thế toàn cầu và hội nhập khu vực và quốc tế, mục tiêu và yêu cầu đào tào nguồn nhân lực lại trở nên bức thiết có tính quyết định, vì thế vị trí, vai trò của nhà giáo lại càng trở nên quan trọng hơn nhiều.

Tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc và quê hương, quán triệt các quan điểm đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, mỗi cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội và nhân dân thấy rõ trách nhiệm của mình với sự nghiệp GD-ĐT nói chung đối với đội ngũ thầy cô giáo nói riêng. Từ đó quan tâm đến việc cải thiện chế độ đầu tư, đãi ngộ, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thể hiện tinh thần “Tôn sư trọng đạo” đối với thầy cô giáo. Nâng cao uy tín vai trò xã hội của người thầy, từ đó tạo sự động viên, khuyến khích để đội ngũ thầy cô giáo khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ cao cả là chăm lo đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ. Lớp người có đầy đủ khả năng, tài đức tham gia đắc lực vào việc xây dựng quê hương, đất nước./.

                                                                                            BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tổ chức lễ trao học bổng 103 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi.
Tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018.
Tuyên truyền pháp luật thông qua hội thi rung chuông vàng.
Năm 2018, chỉ tiêu hiến máu tình nguyện là 150 người.
Phước Sơn trao 80 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
Thư viện lưu động đến với học sinh trường Tiểu học Lê văn Tám
Tổng kết bế giảng năm học 2017-2018
Diễn đàn trẻ em “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”
Khai mạc hoạt động hè năm 2018
Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019.
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Nâng công tác giáo dục truyền thống trong nhà trường
Tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện năm học 2010-2011
Hội thi "Nghi thức Đội - Múa hát tập thể" Trường TH Lê Văn Tám
Hội thi "Giao lưu tiếng Việt của chúng em"
Hiệu quả từ chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ tại 3 xã vùng trung
Bế giảng và trao bằng đại học cho 60 sinh viên tại huyện Phước Sơn
Cấp thẻ BHYT cho trẻ em
Phước Xuân xây dựng trạm y tế xã năm 2011
177 học sinh theo học với mô hình “học sinh xa nhà”
PCT UBND huyện Nguyễn Văn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10