Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
13/15 TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2014 ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 04/09/2014 .Lượt xem: 1785 lượt.
Ngày 3-9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì cuộc họp định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2015.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, 13/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 có khả năng đạt và vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu dự báo chưa đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 tập trung chủ yếu vào 3 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội dự kiến sẽ tăng 11,5% so với năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm trên 30,5% GDP, tương đương với khoảng 18.600 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với thực hiện năm 2014; tạo việc làm mới cho 41 nghìn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5 đến 3%... Cuộc họp cũng đã thảo luận bổ sung cho việc xây dựng kế hoạch KTXH trung hạn 5 năm tới theo hướng tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm còn dở dang.

                                                                                                                 PHƯỚC LÊ

[Trở về]
Các tin mới hơn:
TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN PHƯỚC SƠN SAU 40 NĂM GIẢI PHÓNG
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, hạn chế nợ đọng kéo dài
Giao ban khối kinh tế
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
TÌNH HÌNH KTXH, QPAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
TÌNH HÌNH KT-XH QUÝ I/2019
Các tin cũ hơn:
Chỉ tiêu tổng quát phát triển KT-XH 05 năm ( 2011-2015 )
Tạo động lực phát triển kinh tế
Tạo bước đột phá mới
Phước Sơn : Dấu ấn qua một năm tăng trưởng kinh tế
Cảm nhận Phước Sơn trên con đường phát triển
Hướng mở Phước Sơn