Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Mặt trận đoàn thể

Cuộc thi tìm hiểu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Ngày 08/7/2019, đồng chí Hồ Quang Hường – Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện Phước Sơn ký Kế hoạch số 95 về triển khai Cuộc thi tìm hiểu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Xem tiếp...
TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ PHỐI HỢP NĂM 2019
Ngày 09-10/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận và các chuyên đề phối hợp năm 2019.
Xem tiếp...
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỘNG TÁC VIÊN NẮM BẮT DƯ LUẬN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2017-2019
Chiều ngày 08/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cộng tác viên nắm bắt DLXH của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, giai đoạn 2017-2019.
Xem tiếp...
Các tin khác:
• PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ THEO PHÁP LỆNH SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11 VÀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CẤP XÃ, BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC CHI HỘI ĐOÀN THỂ KHU DÂN CƯ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 21 CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NAM
• Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019
• Sơ kết hoạt động phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Phước Sơn 06 tháng đầu năm 2019
• Tổng kết công tác thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”
• GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ II/2019 KẾT HỢP KIỂM TRA CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019