Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Mặt trận đoàn thể

HỘI LHPN TỈNH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019
Thực hiện kế hoạch số 173/KH-BTV ngày 10/6/2019 của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam về kiểm tra chuyên đề năm 2019. Ngày 24/7/2019, Hội LHPN tỉnh đã kiểm tra 02 xã Phước Hiệp, Phước Hòa và kiểm tra Hội LHPN huyện. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy- Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh- Trưởng đoàn.
Xem tiếp...
PHỐI HỢP TỔ CHỨC TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÙNG CẤP NHIỆM KỲ 2014-2019
Chiều ngày 29/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2014-2019.
Xem tiếp...
Tuổi trẻ huyện Phước Sơn thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Tháng 7 hàng năm là tháng tri ân các anh hùng liệt sỹ, đối tượng chính sách và người có công cách mạng.
Xem tiếp...
Các tin khác:
• Trao tặng 2 nhà tình nghĩa tại thị trấn Khâm Đức
• Sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm
• UBND huyện làm việc với tổ chức FIDR
• Hội cựu thanh niên xung phong sơ kết công tác hội
• Hội LHPN thị trấn Khâm Đức trao phương tiện sinh kế cho HVPN