Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Mặt trận đoàn thể

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ HUYỆN TRUYỀN THÔNG VỀ GIỚI, BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2018
Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội.
Xem tiếp...
HỘI LHPN HUYỆN PHỐI HỢP KIỂM TRA MÔ HÌNH TỰ QUẢN KHU DÂN CƯ NĂM 2018
Trong 02 ngày, 10-11/9/2018, Hội LHPN huyện phối hợp với Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các mô hình tự quản ở Khu dân cư gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2017 đến nay theo Kế hoạch số 125/KH-MTTQ ngày 23/8/2018.
Xem tiếp...
HỘI LHPN HUYỆN TRUYỀN THÔNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NĂM 2018
Thực hiện kế hoạch số 53/KH-BTV ngày 26/7/2018 của Hội LHPN huyện Phước Sơn về tuyên truyền An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018. Đây cũng là Chủ đề của Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 là “ An toàn vệ sinh thực phẩm”. Trong 03 ngày, ngày 06-07 và 13/9/2018, Hội LHPN huyện Phước Sơn đã tổ chức truyền thông về An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018 tại 05 thôn của các xã: Phước Đức, Phước Thà
Xem tiếp...
Các tin khác:
• Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín
• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám sát cộng đồng
• KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC MÔ HÌNH TỰ QUẢN Ở KDC GẮN VỚI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” TỪ NĂM 2017 ĐẾN NAY
• HỘI LHPN XÃ PHƯỚC MỸ SƠ KẾT 03 NĂM MÔ HÌNH CLB “XÓA BỎ TẬP TỤC TẢO HÔN”
• HỘI LHPN HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HỘI CƠ SỞ NĂM 2018