Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Mặt trận đoàn thể

KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM GIÁM SÁT CỦA MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN THEO QUYẾT ĐỊNH 217-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Phước Sơn là một huyện miền núi cao của tỉnh, với tổng số dân là 26.705 khẩu, gồm 16 thành phần dân tộc anh em, trong đó người dân tộc Bhnong chiếm gần 70%, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao (38,26%).
Xem tiếp...
GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
Chiều ngày 08/01/2019, tại Phòng họp số 01 - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn diễn ra hội nghị giao ban công tác Mặt trận nhằm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019 và tổ chức ký cam kết giao ước thi đua năm 2019.
Xem tiếp...
Hội nông dân tổng kết công tác hội năm 2018
Sáng ngày 8/1 hội nông dân huyện mở hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Xem tiếp...
Các tin khác:
• Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
• Tổng kết công tác mặt trận và các chuyên đề năm 2018.
• HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN LẦN THỨ 12 KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2014-2019
• Lễ bàn giao nhà nhân ái số 29-30 tại huyện Phước Sơn
• Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phước Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội