Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Mặt trận đoàn thể

HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN LẦN THỨ 11 KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2014-2019
Sáng ngày 04/7/2018, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện diễn ra Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 11, khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận và các chuyên đề 6 tháng đầu năm, bàn chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Bằng –UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội ngh
Xem tiếp...
TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM CẤP XÃ, THỊ TRẤN, NHIỆM KỲ 2019-2024.
Sáng 27/6/2018, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phước Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức lớp tập huấn triển khai các nội dung cơ bản công tác Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 xã, thị trấn và 66 đồng chí là Trưởng ban Công tác Mặt trận 66 khu dân cư trên địa bàn huyện.
Xem tiếp...
HOẠT ĐỘNG KẾT NGHĨA GIỮA KHỐI MT-ĐT HUYỆN DUY XUYÊN VÀ KHỐI MT-ĐT HUYỆN PHƯỚC SƠN
Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 22/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác kết nghĩa, giúp đỡ các xã miền núi đặc biệt khó khăn. Ngày 22/6/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức đoàn CBCNVC Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Duy Xuyên lên thăm và tặng quà tại huyện ta.
Xem tiếp...
Các tin khác:
• QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” VÀ QUỸ CỨU TRỢ HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
• KIỂM TRA CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018
• Tọa đàm nâng cao hiệu quả UBMTTQVN các cấp.
• Khảo sát tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp
• Thị trấn Khâm Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 2018