Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Chính trị - Xã hội

Chiều ngày 16 tháng 5, UBND huyện Phước Sơn tổ chức cuộc họp tổng kết rút kinh nghiệm việc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khâm Đức-Ngoktavat và 70 năm thành lập huyện.
Nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khâm Đức- Ngot Tavat ( 12/05/1968-12/5/2018 ) và 70 năm thành lập huyện Phước Sơn (12/10/1948 – 12/10/2018).
Chiều ngày 18/4, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn chủ trị cuộc họp kiểm tra tiến độ tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khâm Đức – Ngok Ta Vak và 70 năm Ngày thành lập huyện Phước Sơn.
Sáng ngày 19/4 HĐND huyện mở hội nghị giao ban thường trực HĐND huyện và thường trực HĐND các xã thị trấn.
Sáng ngày 13 tháng 4, đồng chí Phạm Thế Quyền, bí thư huyện ủy, đồng chí Đoàn Văn Thông phó bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư-chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội thảo khoa học kỷ yếu 50 năm chiến thắng Khâm Đức-Ngoktavat 12/5/1968-12/5/2018 và 70 năm thành lập huyện Phước Sơn 12/10/1948-12/10/2018-Những chiến công và thành tựu.
Trong đầu tháng 4, Thường trực HĐND huyện Phước Sơn vừa tổ chức đợt hoạt động khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của HĐND các xã, thị trấn để chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
Xác định công tác tuyên truyền cải cách hành chính là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, UBND huyện Phước Sơn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền về cải cách hành chính kết hợp với phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên tại đơn vị.
Ban tuyên giáo huyện ủy do đồng chí Phạm Thị Minh Nguyệt, trưởng ban chủ trì hội nghị giao ban công tác anh ninh tư tưởng quý 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2018 vào chiều ngày 4 tháng 4. Đến dự có đồng chí Hồ Quang Hường, phó chủ tịch UBND huyện.
Việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) đang được các cấp ủy, chính quyền huyện ta quyết tâm, với những việc làm cụ thể, nghiêm túc và hiệu quả. Các kế hoạch và chương trình hành động đang gấp rút triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2018.
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và nhiều nội dung quan trọng khác.
Quý I/2018, mặt dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện nên kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa huyện đạt được những kết quả khả quan, kinh tế tiếp tục có bước phát triển, chuyển dịch theo hướng tích cực.
Sáng ngày 15/3, ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa 14 dẫn đầu đoàn giám sát đã có buổi làm việc với huyện Phước Sơn về chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017.
Sáng ngày 12/3 huyện ủy Phước Sơn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, đồng chủ trì hội nghị có đ/c Phạm Thế Quyền bí thư huyện ủy, đ/c Đoàn Văn Thông, phó bí thư thường trực huyện ủy, đ/c Nguyễn Mạnh Hà phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện.
Sáng ngày 7/3 UBND huyện Phước Sơn họp ban tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khâm Đức – Ngok Ta Vat (12/5/1968-12/5/2018) và 70 năm thành lập huyện Phước Sơn (12/10/1948-12/10/2018).
Sáng ngày 6/3 đ/c Nguyễn Mạnh Hà chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết số 19 của ban chấp hành trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện.
Ngày 03/02/1930 , Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phước Sơn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2018.
Cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra cách đây tròn một thế kỷ. Trong suốt chặng đường lịch sử đã qua, nhiều chính đảng của giai cấp công nhân, nhiều lãnh tụ cách mạng và nhà nghiên cứu trên thế giới có những đánh giá hết sức sâu sắc về cuộc Cách mạng này.
Công tác tuyên giáo cơ sở có vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng cũng như nhiệm vụ chính trị ở địa phương; hiện nay ban tuyên giáo các xã, thị trấn đã đi vào nền nếp, từng bước nâng cao được hiệu quả, góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương…
Sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Phước Sơn đã tạo được một
Các tin khác :