Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Văn bản chỉ đạo

Từ khóa
STTTiêu đề
1 Thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
2 Tài liệu nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên 2018
3 Tài liệu nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính 2018
4 Đăng tải danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
5 Tổ chức hoạt động tuyên truyền mừng đảng, đón xuân 2018 và KN 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1968
6 QĐ công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa 2017
7 QĐ công nhận và cấp giấy công nhận danh hiệu đạt chuẩn VH 02 năm
8 Biễu mẫu, danh sách kết quả phúc tra, đánh giá, phân loại gia đình văn hóa ...năm 2017
9 Báo cáo kết quả phúc tra, đánh giá, phân loại gia đình văn hóa... năm 2017
10 QĐ 02/2017 về sửa đổi, bổ sung của UBND huyện
11 QĐ 01/2017 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện
12 Kế hoạch 02/KH-BCĐ TT&PT PT toàn dân ĐKXDĐSVH đến 2020 và định hướng 2025
13 Kế hoạch 01/KH-BCĐ Phúc tra, đánh giá, phân loại GĐVH, khu DCVH, thôn-khối VH...2017
14 Công văn 02/CV-BCĐ cung cấp số liệu phục vụ bình xét, đánh giá, phận loại và phúc tra các danh hiệu trong PT TDĐKXDĐSVH 2017
15 Công văn 01/CV-BCĐ thực hiện bình xét, đánh giá, phân loại các danh hiệu trong phòng trào TDĐKXDĐSVH 2017
16 Hướng dẫn 554/UBND-Vx tuyên truyền NQ hội nghị thứ 5 BCH TW Đáng khóa XII
17 Kế hoạch 83/KH-UBND triển khai chỉ thị số 11/CT-TTg
18 Công văn chỉ đạo lễ 2.9.2017
19 Giới thiệu các văn bản mới của Trung ương
20 Triển khai thực hiện nghị định số 155/2016 NĐCP ngày 18/11/2016 của CP
21 Giới thiệu Nghị đinh của Chính phủ
22 Giới thiệu các văn bản mới của Trung Ương
23 Giới thiệu các văn bản mới của Trung ương
24 Tra cứu các thông tư, nghị định của các bộ ngành, chính phủ
25 Thực hiện công tác tuyên truyền chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định
26 Giới thiệu các văn bẳn của Trung Ương
27 Tra cứu nghị định của chính phủ và quyết định của thủ tướng chính phủ
28 Chủ trương biện pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển ktxh và dự toán ngân sách 2017
29 Tra cứu quyết định của thủ tướng chính phủ và bộ ngành
30 Thực hiện hỗ trợ tết nguyên đán đinh dậu 2017 cho các đối tượng
31 Rà sát đối tượng thăm hỏi, hỗ trợ trong dịp tết nguyên đán đinh dậu 2017
32 Kế hoạch hoạt động đón tết nguyên đón đinh dậu 2017
33 Tra cứu quyết định của Chính phủ, thông tư của bộ, ngành
34 Khóa sổ kế toán, ngân sách niên độ năm 2016
35 Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên năm 2016
36 Khẩn trương đăng ký chương trình công tác năm 2017 của UBND huyện
37 Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Thôn, khối văn hóa năm 2016"
38 Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
39 Hướng dẫn tổ chức lễ ra mắt thành lập trung tâm VH-TT xã
40 Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ trụ sở tài sản cơ quan, đơn vị
41 QĐ tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phước Sơn năm 2016
42 Quyết định tổ chức kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp công lập 2016
43 Thực hiện hỗ trợ Tết nguyên đán bính Thân cho các đối tượng
44 Tuyên truyền kỷ niệm 250 năm ngày sinh danh nhân văn hóa thế giới đại thi hào Nguyễn Du
45 Triển khai giảng dạy tiếng dân tộc Bhoong năm 2015
46 Khẩn trương giải trình một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH nhiệm kì 2016-2020
47 Triển khai thực hiện Quyết định, Nghị định của Chính phủ và thông tư của các Bộ
48 QĐ ban hành quy định tổ chức và hoạt động của ban tiếp công dân huyện Phước Sơn
49 Ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân UBND huyện
50 BC tình hình thực hiện NV 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện NV 6 tháng cuối năm 2015
51 Tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2015
52 QĐ phân công công việc của Lãnh đạo UBND huyện khóa X, nhiệm kì 2011-2016
53 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Phước Sơn
54 UBND tỉnh làm việc đánh giá công tác giáo dục, VHTT, du lịch miền núi Phước Sơn
55 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ VHXH năm 2015
56 Thông báo cho thí sinh tự do đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2015
57 Hướng dẫn nâng bậc lương, phụ cấp vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đợt 1/2015
58 Quyết định về việc thành lập Ban Tiếp công dân huyện Phước Sơn
59 Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ
60 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thanh niên năm 2015 ở huyện Phước Sơn
61 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2015
62 Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2015
63 BC tình hình công tác QI, phương hướng nhiệm vụ QII năm 2015
64 KH tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Dân Sự
65 Tổ chức phát động ngày chạy Opympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015
66 Thực hiện công văn số 5138/UBND-NC ngày 5/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam
67 Quản lý và thực hiện gởi qua hệ thống quản lý, điều hành tác nghiệp
68 Tổ chức Hội nghị CBCC, người lao động năm 2015
69 Khóa sổ kế toán, giải ngân vốn đầu tư ngân sách năm 2014
70 Thực hiện BC thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2014
71 Áp dụng hệ thống Iso trong việc giải quyết thủ tục hành chính
72 Bổ sung điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu hiến pháp năm 2013
73 Triển khai thực hiện các thông tư của thanh tra chính phủ
74 Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH, QPAN năm 2014, phương hướng , nhiệm vụ 2015
75 Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN"
76 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền năm 2014
77 Thực hiện quy định về các biện pháp xử lý hành chính
78 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2014
79 Quyết đinh ban hàng quy định quản lý về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
80 Quy đinh nhà nước về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
81 Tổ chức thực hiện ngày "Pháp luật nước CHXHCNVN" năm 2014
82 Thực hiện chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ
83 Báo cáo quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
84 Ủy quyền điều hành công việc của UBND huyện
85 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới được QH khóa XIII thông qua
86 Bảng chấm điểm gia đình văn hóa 2014
87 Bản điểm kiểm tra công nhận thôn văn hóa 2014
88 Kế hoạch phúc tra, đánh giá, phân loại phong trào TDĐKXDĐSVH 2014
89 Công văn Kiểm tra, phúc tra phong trào TDĐKXDĐSVH 2014
90 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
91 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III/2014 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2014
92 QĐ thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
93 Đề nghị báo cáo kết quả giải quyết KN, TC 9 tháng đầu năm 2014
94 Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật trên địa bàn huyện 2014
95 Biểu mẫu kèm theo Quyết định số: 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh
96 QĐ phê duyệt kinh phí đầu tư ngân sách xây dựng nông thôn mới
97 Quy định đánh giá xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
98 Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về biển, an ninh, biên giới quốc gia
99 Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2015
100 Về việc đăng ký mua vải dệt thổ cẩm